Victoria Oetker Forsberg

om

Foto: Frida Maureen Hultberg

Victoria Oetker Forsberg (f. 1990) er bosatt i Oslo og arbeider med billedkunst.

.

KUNSTNERSKAP

Min kunstutdannelse er fra Nydalen kunstskole og Oslo Kunstakademi kurssted for klassisk billedkunst. Tidligere har jeg studert psykologi, idéhistorie og filosofi som i stor grad inspirerer og former mitt kunstnerskap, der menneskets sammensatthet, indre tilstander, motsetninger og stemninger er gjennomgående tema.

Jeg arbeider hovedsakelig med abstrakt akrylmaleri, direkte og intuitivt i et non-figurativt billedspråk. Fargene og formene oppstår i dialog med materialet – et øyeblikksportrett av en tilstand, en opplevelse, en følelse, eller en observasjon. Arbeidene preges av organiske former, taktile flater, noe gjennomskinnelig og noe bearbeidet og tett. Sterke farger vekker oppmerksomheten, de vil noe med oss. Skrapinger hinter til noe bakenforliggende, streker lager forbindelser. Former forsøker å passe sammen, sette grenser, støtte seg på hverandre, samle seg om noe. Det vanskelige ved å prøve å være noe i relasjon til noe annet.

.

UTSTILLINGER

2025 Galleri Jessheim Ullensaker kunstforening, juriert gruppeutstilling (planlagt)

2024 Galleri Minneparken, gruppeutstilling (planlagt)

2023 Galleri Minneparken, Continuation, gruppeutstilling

2023 Galleri Albin Art, Fuzzy Concepts, separatutstilling

2022 Galleri Minneparken, Just because you don’t see it, doesn’t mean it isn’t there, separatutstilling

2022 Avgangsutstilling Nydalen kunstskole, gruppeutstilling

2021 IPR Oslo, separatutstilling

2010 Kolonihagen Frogner, separatutstilling

2010 Avgangsutstilling, Seljord Folkehøyskole, gruppeutstilling

PUBLISERINGER

2012-2014 Fast illustratør, Speilvendt, et psykologisk studenttidsskrift

SCENEKUNST

2022 Tilbake – soloforestilling dansekunst, koreograf og utøver, Scenehuset